GDPR-testi

GDPR-testi

Testaa GDPR-nykytilasi

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) velvoittaa kaikkia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita täyttämään osoitusvelvollisuuden, eli osoittamaan kuinka henkilötietoja organisaatiossa käsitellään. Tämä tehdään useimmiten GDPR-dokumentaation tai jonkin GDPR-työkalun avulla.

Testaa seuraavalla testillä kuinka hyvin organisaatiosi on täyttänyt GDPR:n osoitusvelvollisuuden.

Lisätietoa: http://tietosuoja.fi/osoitusvelvollisuus

Olemme dokumentoineet kaikki järjestelmät ja tiedontallennuspaikat, joihin tallennetaan henkilöitietoja(Pakollinen)
Olemme laatineet tietosuojaselosteet kaikista henkilörekistereistä(Pakollinen)
Olemme laatineet tietosuojaperiaatteet ja -ohjeistukset(Pakollinen)
Olemme dokumentoineet kuinka tietosuojaperiaatteet ja -ohjeet rakentuvat osaksi arkea(Pakollinen)
Kerromme rekisteröidylle selkeästi kuinka hänen henkilötietojaan käsitellään(Pakollinen)
Kuvaamme selkeästi henkilötietojen oikeusperusteet, eli millä perusteella henkilötietoja käsittelemme(Pakollinen)
Olemme laatineet riskianalyysin henkilötietoihin kohdistuvista uhkista ja riskeistä(Pakollinen)
Olemme määritelleet sisäiset ohjeet ja prosessit kuinka rekisteröidyn oikeudet toteutuvat(Pakollinen)
Olemme laatineet tarvittavat vaikutustenarvioinnit (DPIA) henkilötietojen käsittelystä(Pakollinen)
Olemme laatineet ja dokumentoineet prosessin mahdollisia tietoturvaloukkauksia varten(Pakollinen)
Olemme varmistaneet, että kaikkien henkilötietojamme käsittelevien kumppaneiden kanssa on laadittu GDPR-sopimus(Pakollinen)
Olemme tietoisia tietosuojavastaavan roolista ja tehtävistä(Pakollinen)
Henkilötietojen käsittely

”Kukaan ei ole koskaan esittänyt asioita niin selvästi grafiikan keinoin kuin Jussi. Heti näkee missä on kehitettävää ja mitkä asiat ovat kunnossa. GDPR-asiat kunnossa. Ja hienoa kun asiaa on viety myös loppuun asti.”

Oili Piispanen

K-S Konttoripiste vastaa Sth-Taloushallinto O. Piispanen it-ympäristön kokonaishallinnasta. It-palvelut sai yleisarvosanaksi 10. ”Loistavasti asentaja hoitanut asiat. Auttanut eteenpäin asiassa kuin asiassa. Voi helposti ottaa yhteyttä, jos ei itse ymmärrä.”

Oili Piispanen

”Mukavia asentajia ja opastusta joka lähtöön. Ovat ottaneet yhteyttä myös jälkeen päin ja kysyneet miten menee.”

Jouni Hepomäki

K-S Konttoripiste vastaa Tikkapinta Oy:n it-ympäristön kokonaishallinnasta. It-palvelut sai yleisarvosanaksi 10. ”Todella hyvin mennyt. Selvä ja havainnollinen esitystapa. Menty asiakkaan ehdoilla esim. GDPR-asioissa.”

Jouni Hepomäki

”Täsmällistä ja maanläheistä toimintaa.”

Carolin Kylfalt

K-S Konttoripiste vastaa Peppi & Peikko Ay:n it-ympäristön kokonaishallinnasta. It-palvelut sai yleisarvosanaksi 10. ”Täsmällisesti ollaan yhteydessä silloin kun on sovittu ja it-päällikkö selittää asiat hyvin maanläheisesti. Ehdottaa ratkaisuja, jos itse on epävarma. Hänen hvainnollinen esitystapa on hyvä: näkee heti missä asioissa on parannettavaa.”

Carolin Kylfalt